Doelstelling

De stichting heeft als doel het erfgoed van Sint Martinus, met name het kerkgebouw, beschikbaar te houden voor de Doornenburgse gemeenschap. Parochie de Levensbron heeft het beleid de kerkgebouwen (met uitzondering  van Huissen stad en Haalderen) af te stoten.

We zouden graag zien dat dit gebouw in gebruik blijft voor avondwakes, afscheid bijeenkomsten, concerten, tentoonstellingen, kerstmarkt, kerstvieringen etc. etc.

U kunt ons financieel steunen om het kerkgebouw onderdeel te laten blijven van de Doornenburgse gemeenschap.
Dat kan via bankrekening NL64 RBRB 0929 2637 31  ten name van Stichting Behoud Erfgoed stMartinus Doornenburg