Achtergrond

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is zijkant02-768x512-1.jpg

Op uitnodiging van de locatieraad Doornenburg (het voormalige kerkbestuur) kwamen in januari 2013, circa 20 mensen van diverse verenigingen als Schutterij Doornenburg, Herenkoor Doornenburg, Locatieraad Doornenburg, Ontmoetingscentrum, koor Jekadee en andere belangstellenden bij elkaar om van gedachten te wisselen over de toekomst van het kerkgebouw. Aanleiding hiervan was dat met ingang van 1 januari 2015 de kerk gesloten zou worden.
Conclusie van de vergadering was dat er een gemeenschappelijke wens bestond om het kerkgebouw te behouden voor de Doornenburgse samenleving, om datgene wat door ouders en voorouders betaald en gebouwd is te behouden voor Doornenburg!

Vanuit die gedachte is er een werkgroep ontstaan, die regelmatig met elkaar, maar ook met het bestuur van de Levensbron overleg pleegden. Daarnaast werden er een tweetal informatie avonden belegd om de Doornenburgers bij te praten over de stand van zaken.

Op de tweede informatie avond van 23 april 2014 is de goedkeuring gevraagd aan de aanwezigen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Deze goedkeuring is met een overweldigende meerderheid gegeven.

Dit heeft op 26 november 2015 geresulteerd  in de oprichting van de ‘Stichting Behoud Erfgoed St. Martinus Doornenburg‘ .